press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/2

El projecte DATE està estretament lligat a un projecte social que s'anomena “Let’s go!”, en el qual participen dos instituts de secundària públics del Vallès, un Ajuntament, els Serveis Territorials del Vallès Occidental, la Fundació Autònoma Solidària (FAS) i el Grup de Recerca en Ensenyament i Interacció Plurilingües (GREIP), adscrit al Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, i de les Ciències Socials de la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquest projecte parteix d’una primera premissa que estableix que la millora en el desenvolupament de les competències comunicatives en anglès entre els joves menys privilegiats socioeconòmicament és una contribució significativa cap a una educació socialment més justa a Catalunya. La segona premissa es basa en la creença que l'impacte sobre les competències en anglès dels joves del municipi també contribuirà a aconseguir que tinguin perspectives professionals més equitatives en un futur immediat.

 

En aquest sentit, la Comissió Europea (per exemple, al 2015), entre d’altres organismes oficials, ha emès repetides recomanacions que vinculen les competències en llengües estrangeres als graus d'ocupabilitat nacional i internacional de la joventut. Aquestes dues premisses han donat forma a un seguit d’iniciatives per millorar les competències en llengua anglesa de l’alumnat de secundària, que es duran a terme tant a les aules ordinàries (educació formal), com al casal de joves del municipi (educació informal) o en altres espais públics del municipi (educació pel lleure).

Captura de pantalla 2017-07-11 a la(s) 1
Captura de pantalla 2017-07-11 a la(s) 1