Activitats de formació  

Seminaris de formació

Cada curs acadèmic s'ofereixen conjunts de seminaris de formació per a professorat, becaris i voluntaris.

Recerca col·laborativa

La recerca col·laborativa és un dels conceptes clau del projecte DATE. Tots els agents implicats treballen conjuntament en el disseny i la implementació de projectes innovadors i interdisciplinaris que fan servir la tecnologia per aprendre una llengua estrangera. Aquesta metodologia de treball també facilita la tasca de recollida i anàlisi de les dades que sorgeixen de manera natural durant les sessions de treball de l'equip que es dediquen al disseny i a l'avaluació de l'execució dels projectes interdisciplinaris.

 

Treballem per desenvolupar un model de formació del professorat que es nodreix del treball conjunt de l'equip de recerca, dels centres educatius i dels professors en formació, per tal de garantir el desenvolupament de les competències professionals a través de la pràctica reflexiva i així garantir l'èxit dels estudiants en l'aprenentatge de l’anglès.